Microsoft PowerPoint

Tải xuống Microsoft PowerPoint dành cho iPhone

Phiên bản:
2.23

Tải xuống miễn phí Microsoft PowerPoint

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào nút tải xuống sẽ đưa bạn đến App Store, nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào nút tải xuống sẽ đưa bạn đến App Store, nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác